1995 yılından günümüze Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile 1923 - 1999 yıllarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası veritabanları tek bir arayüzden taranabilir hale getirilmiştir.

Makaleler Bibliyografyası (eski arayüz)
1584-1986 yılları arasında Arap, Yunan ve Ermeni harfleriyle basılmış Türkçe eserlere ait bibliyografyadır.
Milli şairimiz M.Akif Ersoy'un eserleri ve hakkında yazılan eser ve makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşabilirsiniz.
Mevlana'nın hayatı ve eserleri hakkında yazılan eser ve makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşabilirsiniz.
Hacı Bektaş Veli'nin eserleri ve hakkında yazılan eser ve makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşabilirsiniz.
Dünyada ve Türkiye'de, Nazım Hikmet'in yazdığı ve hakkında yazılan tüm eserlerin bilgileri, şiirleri, hayatı vb. gibi bir çok konuda kaynak mevcuttur.
Yahya Kemal Beyatlı'nın eserleri ve hakkında yazılan eser ve makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşabilirsiniz.
XI. yüzyıl da yaşamış büyük Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud"un kendi yazdığı ve hakkında yazılan eserlerin bibliyografik künyelerine erişebilirsiniz.
Yusuf Nabi'nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi bu program içerisinde mevcuttur.